Startsida

Välkommen till Medicinkonsulten

                   hälsocentral AB                   

 

                                    
 
 

 Information!

2011 tecknade Medicinkonsulten i Lycksele AB ett avtal med Västerbottens Läns Landsting om att driva primärvård inom uppdraget Hälsoval. I detta avtal ingick en rad åtagande som var finansierade från landstinget.

Under de snart 4 år som gått har landstinget påfört Medicinkonsulten betydligt fler åtagande utan medföljande finansiering.

Det innebär att Medicinkonsulten i Lycksele AB sagt upp avtalet med Västerbottens Läns Landsting om att driva primärvård från och med den 1 Januari 2016. Fram tills detta datum kommer verksamheten att drivas vidare som tidigare.

Frågor om primärvårdens verksamhet efter 1 Januari 2016 hänvisas till Västerbottens Läns Landsting.

Tomas Rahm
Verksamhetschef, Medicinkonsulten i Lycksele AB.

 
Vi finns på www.minavardkontakter.se där du kan beställa recept på medicin du står på, avboka tider, kontakta oss